Kontrolör (Diğer)

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz işletmenin, Ana giriş kapısı ve Tanker Park Bölümünde Kuruluşumuzdan gerekli eğitimleri aldıktan sonra; Araçların chek-listlerini yapacak, El terminallerine

Yayın tarihi

Elektrik / Elektronik Sorumlusu

sahip, *Askerliğini tamamlamış, *Bursa’da ikamet eden. İŞ TANIMI *İşletmenin tüm bakım ve onarım faaliyetlerini planlamak, kontrol ve koordine etmek, *İşletmenin tüm tesislerinin mekanik, elektrikli ve

Yayın tarihi

Yönetim Memuru

, işleyiş sürecini belirlemek, takip ve kontrol etmek, İdari olarak işletmenin içinde bulunduğu alanda tabi olunan kural, talimat ve prensiplerin uygulanmasını, yurt bölümlerinin amacına uygun

Yayın tarihi

Muhasebe Müdürü

kullanabilen *Personel özlük işlemleri ve bordrolama işlemlerine vakıf *Günlük genel muhasebe işlemlerinin Vergi Usul Kanununa göre kayıtlarının tutulması ve kontrolünün

Yayın tarihi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

hükümlerine uygun olacak şekilde kontrol, takip ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ·         Tercihen iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak

Yayın tarihi

İdari İşler Personeli

güvenlik, temizlik, yemek, servis, akaryakıt tafura vb kontrollerini sağlamak düzenli olarak insan kaynakları birimine rapor etmek,İdari işler bölümüne ait deponun kontrolünü sağlamak, İşletmenin

Yayın tarihi

Yurt Müdürü (Bayan)

, Vakıf prensipleri doğrultusunda, Yurt işletme ve kayıtsistemini oluşturmak, işleyiş sürecini belirlemek, takip ve kontrol etmek,İdari olarak, işletmenin içinde bulunduğu alanda tabi olunan kural

Yayın tarihi

Restoran İşletme Müdürü

İŞ TANIMI Yönettiği İşletmenin  başarıya ulaşması için tüm sorumluluğu üstlenecek,Marka standartlarında yer alan iş süreçlerinin tam ve eksiksiz yürümesini sağlayacak,Stokları ve satışları yakından

Yayın tarihi

Teknik Müdür / Halkalı Site

sağlamak. -Müşteri ihtiyaçları ve konforu, tesisin bakım ve onarımı, teknolojik gelişmeler ve her türlü tasarruf tedbirleri için gerekli çalışmaları devamlı olarak yapıp uygulamak ve kontrol etmek

Yayın tarihi

Üretim Sorumlusu

standartlarının korunması, Üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında öneriler sunulması, İşletmenin üretkenlik ve verimlilik raporlarının hazırlanmasının sağlanması. Aranan

Yayın tarihi