Operasyon Müdürü

MÜDÜRÜ Kat mülkiyeti kanununa ve site yönetim planına istinaden; yönetim faaliyetlerini planlamak, söz konusu planlanmış faaliyetleri yürütmek. Sözleşmelerdeki

Yayın tarihi

Saha Elektrik Teknisyeni (Dönemsel)

Projenin diğer paydaşları ile (proje yönetimi ve diğer mühendislik disiplinleri) elektrik altyapısı ve şebeke bağlantı ara yüzlerini koordine edilmesini destek olmakTEİAŞ, TEDAŞ, ETKB gibi devlet

Yayın tarihi

Saha İnşaat Teknisyeni

inşaat işlerini iş programına göre izlemek, denetlemek ve kontrol etmekYükleniciler için detaylı iş zaman planı hazırlamasına destek olmakSahada yürütülen inşaat işlerini ilgili teknik şartnamelere

Yayın tarihi

Muhasebe Uzmanı

ortaklarıyla birlikte kurumlara geniş ürün portföyü ile hizmet sağlamaktadır. İstanbul Genel Merkez Binamızda Görevlendirilmek Üzere ”Muhasebe Uzmanı ” arkadaşlar aramaktayız. İş Tanımı Bütçe

Yayın tarihi

Bakım Yöneticisi

planı oluşturma ve takip konularında yetkin,İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden. İŞ TANIMI Bakım Planının ve Programının oluşturulmasını, yayınlanmasını ve gerçekleştirlmesini sağlamak,Makine ve

Yayın tarihi

Saha Elektrik Teknisyeni

Projenin diğer paydaşları ile (proje yönetimi ve diğer mühendislik disiplinleri) elektrik altyapısı ve şebeke bağlantı ara yüzlerini koordine edilmesini destek olmakTEİAŞ, TEDAŞ, ETKB gibi devlet

Yayın tarihi

Üretim Müdürü

Prolux aydınlatma Otel, Mağaza, Ofis, konut, Avm, Eğitim binalarının iç ve dış mekan aydınlatma tasarım ve projelendirme sürecini yürütmektedir. Hadımköy adresinde imalat yapan fabrikamızda

Yayın tarihi

Elektrik İşleri Kısım Şefi

İŞ TANIMI · Elektrik işleri için gerekli olan sevk, idare, yönetim ve yönlendirme, koordinasyonun kurulması,· İmalatların teknik şartname, proje ve iş planına uygunluğunun takibinin yapılması ve

Yayın tarihi

MEKANİK İŞLERİ KISIM ŞEFİ

 Ms Office, AutoCAD programlarına hakim,  ·        Kendisine bağlı bulunacak binabinaların Mekanik İşlerini, diğer disiplinler ile koordinasyonlu

Yayın tarihi

İmalat Sorumlusu

kararı ilgili bölümlere aktarmak.Tüm imalat alanı içinde bulunan ve üretim planına uygun olarak depodan çekilen malzemelerin ve/veya ön imalatı tamamlanmış parçaların amacına uygun işlenmesini, geçici

Yayın tarihi