Vardiya Mühendisi

şekilde sisteme kaydının yapılması, Üretimin ihtiyacı olan eksiklikleri (personel, malzeme, makine-teçhizat vb. ) ilgili yöneticisinden talep etmek GENEL NİTELİKLER 1952 yılında “en tatlı” yolculuğuna

Yayın tarihi

IRC / Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi

müşteri şikayetlerini incelemek, çözümlemek ve raporlamak Ham madde ve teçhizat ihtiyaçlarının belirlenerek satın alma taleplerinin yapılmasıTest edilip onaylanan ürünlerin seri üretime verilmesi

Yayın tarihi

Makine Bakım Onarım Mühendisi

İŞ TANIMI Makina Bakım Mühendisi; Fabrika bünyesindeki üretim hatları ve makinelerin bakım ve onarımlarının standartlarauygun ve zamanında yapılmasının sağlanması, Mevcut makine ve teçhizattan

Yayın tarihi

Bakım Elemanı

İŞ TANIMI Fabrikadaki tüm makine ve teçhizatın bakım onarımı yapıp çalışır durumda tutulmasını sağlamak. Makinelerin bakımlarını gerçekleştirerek arızaları giderip Bakım Onarım Mühendisine bilgi

Yayın tarihi

Üretim Planlama Mühendisi

İŞ TANIMI Şirketimizin İplik-Dokuma veya Boya Terbiye işletmelerinin üretim planlamasını yapmakİşletme planlarını İnsan, makine, malzeme ve teçhizatın en verimli düzeyde kullanımını sağlayacak

Yayın tarihi

Makine Montaj Elemanı

Proje Otomasyon Takım Lideri ve Proje Otomasyon Mühendisi tarafından teknik resimleri verilmiş olan aparat, makine parçaları ve makineleri ölçü ve toleranslara uygun olarak üretmek ve/veya takibini

Yayın tarihi

Elektrik Bakım Onarım Mühendisi

Elektrik Elektronik Bakım Onarım Mühendisi;Elektrik Bakım Servisi çalışanları için planlama taslağı oluşturmak, servis çalışmalarına katılmak, kontrol etmek, işletmedeki tüm elektrik, elektronik

Yayın tarihi

Çevre Mühendisi

yönetime rapor vermek. * Çevre etki raporlarını düzenlemek, atık yönetim planını hazırlamak ve onayını sağlamak, * Gerekli olan koruyucu malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek ve bu teçhizatın

Yayın tarihi

Makine Mühendisi

gelişim ve değişimin içerisinde olmak,Makina ve teçhizatın ilgili personel tarafından bilinçsiz kullanımı önlemekÖnleyici bakım optimizasyonu ile endüstriyel ekipman performans göstergelerini takip etmek

Yayın tarihi

Vardiya Mühendisi

şekilde sisteme kaydının yapılması,Üretimin ihtiyacı olan eksiklikleri (personel, malzeme, makine-teçhizat vb.) ilgili yöneticisinden talep etmek, GENEL NİTELİKLER 1952 yılında “en tatlı” yolculuğuna

Yayın tarihi