Kalite Yönetim Sorumlusu

veya benzeri bir kalite yönetim sistemi yazılımı tecrübesi tercih sebebidir. Çalışanların tüm eğitim süreçlerini kontrol etmek, Risk yönetimi

Yayın tarihi

Planlama ve Bütçe Uzmanı

hazırlamak ve analiz etmek, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim raporlarını hazırlamak ve analizlerini yapmak, Nakit akış tablolarını hazırlamak, Karlılık ve fizibilite çalışmalarını yapmak, Projeler bazında

Yayın tarihi

Akay Plastik – Genel ve Ön Muhasebe – Finans Sorumlusu

risk analizlerinin yapılması ve riski minimize edebilecek finansal yönetim mekanizmasının geliştirilmesi, • Bilanço, Gelir Tablosu Fon Akım Tablosu gibi süreli finansal raporların hazırlanması, • Aylık

Yayın tarihi

Aktüerya Yönetmen Yardımcısı

·   Hazine ve IFRS kapsamında teknik karşılık hesaplamalarının yapılması, kontrolü ve IFRS teknik kapanış raporunun hazırlanması,·   Raporlama ve Analist ekipleriyle iş birliği içerisinde “risk

Yayın tarihi

Kıdemli Süreç ve İş Geliştirme Mühendisi

Pegasus’un Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) Yönetim Sistemleri standartlarına uygun yönetilmesini ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.ISO yönetim

Yayın tarihi

İç Denetçi

    Kurum genelinde kapsamlı bir risk analizi gerçekleştirilmesini sağlamak, Kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetsel süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik  sistemli

Yayın tarihi

İç Denetim Uzmanı

Yıllık iç denetim planlarının hazırlanması, Uygunluk inceleme çalışmalarının yürütülmesi ve inceleme sonuçlarının üst yönetime raporlanması,Kurumun iç denetim işlevini artırmak için yeni

Yayın tarihi

Dilek Grup – Bölge Müdürü & Şube Yöneticisi

“BÖLGE MÜDÜRÜ & ŞUBE YÖNETİCİSİ ” aramaktayız. Bölgesindeki satış, depo, muhasebe vb opersyonların sevk ve idaresini sağlamak, sorumlu olmak Kendisine bağlı bölgelerin hedefini ve bütçesini yönetmek Risk

Yayın tarihi

Muhasebe ve Finans Uzmanı

iş süreçlerini yürütmek- Basit satın alma süreçlerini yürütmek- Finansal kaynakların etkin ve verimli yönetimini sağlamak- Periyodik mali ve finansal raporları hazırlamak GENEL NİTELİKLER GPS Buddy

Yayın tarihi

Iş Güvenliği Uzmanı

etmek, İş güvenliğine yönelik risk analizlerini ve risk önleme çalışmalarını yapmak, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek Çalışanları bilinçlendirmeye yönelik

Yayın tarihi