İşyeri Hemşiresi – Yarı Zamanlı

: Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi , Başhemşire , Enteral Beslenme Hemşiresi , Hemşirelik Hizmetleri Müdürü , Kardiyoloji HemşiresiSektör : Sağlık-TıpKategori : SağlıkÇalışma Şekli : Yarı

Yayın tarihi

İŞYERİ HEMŞİRESİ

kayıtlarının tümünün tutulması, raporlanması, analiz edilmesi,- Çalışanları sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve eğitim vermek,- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun gerekli

Yayın tarihi

İşyeri Hemşiresi

İŞ TANIMI ·       6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Diğer Sağlık Personeli görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik gereği tüm görevleri yerine getirmek.·       İş

Yayın tarihi

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi

çalışabilecek,Tercihan bayanYenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi alınacaktır. Not : Hemşirelerimiz için ücretsiz lojman imkanı bulunmaktadır.Pozisyon : Yenidoğan Yoğun Bakım HemşiresiBenzer

Yayın tarihi

Sağlık Personeli

– İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri  toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

Yayın tarihi

Sancaktepe Kampüs İşyeri Hemşiresi

Kurumumuzun Sancaktepe Kampüsünde görevlendirilmek üzere ”İşyeri hemşiresi” aramaktayız.Aranan Nitelikler Hemşirelik Meslek Yüksekokulu veya Sağlık Meslek

Yayın tarihi

İşyeri Hekimi

bilgi sahibi olunabilir. İşyeri Hekimi belgesi olan, işyeri hemşiresi belgesi olan İlgili Mevzuatlara hakim, Güncel Mesleki bilgileri takip eden, Diğer Sağlık Personeli ile birlikte firmalarımıza

Yayın tarihi

Özel İstanbul Medicine Hospital – Genel Başvuru

. Kurumumuzun her mensubu, bu görev bilincinin ve etik değerlere saygısının gereği olarak, mesleki birikimini doğru tanı ve tedaviyi en kısa sürede sağlamak için kullanır. Bilimsel birikimimizi, ulusal ve

Yayın tarihi