Mimar

şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak, proje müelliflerini bilgilendirmek.Uygulamada çıkabilecek proje değişikliklerini, İdare’nin onayını almak üzere hazırlatmak, istenen

Yayın tarihi

Şantiye Şefi

, gerektiğinde proje müellifleri ile temas kurmak suretiyle çözüm üretebilecek,-İyi düzeyde MS Office ve AutoCad bilgisine sahip,-Yönetim, planlama, insan ilişkilerinde yetkin,-Analitik düşünme ve

Yayın tarihi

Şantiye Şefi

, gerektiğinde proje müellifleri ile temas kurmak suretiyle çözüm üretebilecek,-İyi düzeyde MS Office ve AutoCad bilgisine sahip,-Yönetim, planlama, insan ilişkilerinde yetkin,-Analitik düşünme ve

Yayın tarihi

Şantiye Şefi

, gerektiğinde proje müellifleri ile temas kurmak suretiyle çözüm üretebilecek,-İyi düzeyde MS Office ve AutoCad bilgisine sahip,-Yönetim, planlama, insan ilişkilerinde yetkin,-Analitik düşünme ve

Yayın tarihi

Proje ve İş Geliştirme Müdürü

/takibinin sağlanması.Projelerin resmi kurum ve belediyelerdeki takibinin yapılması İlgili safhalarda müellif seçimleri, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Projede rol alacak müelliflerin aralarındaki

Yayın tarihi

Mimar

Projelerinin Çizilmesi, Statik-Mekanik-Elektrik süperpozisyon paftalarının hazırlanması ve Proje Müellifleri ile koordinasyonu sağlamak,Müşteri teknik departmanı ile koordinasyonu sağlamak, Pilotaj ekibiyle firmamızın iletişimini sağlayacak,BAŞVURU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Yayın tarihi

Mimar

paftalarının hazırlanması Diğer proje müellifleri ile koordinasyonun sağlanması Müşteri teknik departmanları ile koordinasyonun sağlanması Çizilen projelerin ruhsat, uygulama ve detay kısımlarında proje

Yayın tarihi

Net Danışmanlık – Statik Mühendisi

, proje müellifine onaylatılması, İmalata yönelik yükleniciden gelen imalat resimlerinin kontrolü ve proje müellifine onaylatılması, Proje müelliflerinden gelen projelerin kontrol edildikten sonra

Yayın tarihi

Dizayn Ofis Yönetmeni

,Müellif firmaların yönetimi, koordinasyonu, yönlendirilmesi ve denetimi,Projelerin, saha ekiplerine uygulamaya hazır olarak teslim edilmesinin sağlanması,Proje imalatlarının, projelere uygunluğunun

Yayın tarihi

Yetiştirilmek Üzere Yeni Mezun Makine Mühendisi

şartnamelere uygunluğunu denetlemek. • Proje müelliflerince hazırlanan projelerin diğer disiplinler ile uygunluğunu denetlemek, süperpoze çalışmalarını yapmak. • Mimari projelere uygun olarak

Yayın tarihi