JEOLOJİ MÜHENDİSİ

tabanı yönetimine hâkim, (jeolojik haritalama ve kesitlerin çizilmesi, dere-toprak-kaya numune alımı, sondaj jeolojik ve jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda )Jeokimya süreçlerine

Jeoloji Mühendisi

jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda)•           Jeolojik, jeoteknik, jeokimyasal raporlama yapabilen,•           Surpac , Micromine . vb. gibi madencilik programlarını bilen, ve 3D

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Kimyager

Jeotermal akışkanın jeokimyasal takibinin yapılması Test ve analizlerinin yapılması ve raporların hazırlanması Kimyasal tipini miktarını ve özelliklerini belirleyerek gerekli siparişleri ilgili

Jeoloji Mühendisi

almış, İyi derecede İngilizce dil bilenMadencilikle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilen, Sahada deneyimi olan, detay Maden araması ve Maden jeoloji haritası yapabilen,Jeokimya  ve jeofizik haritaları

Arama Jeoloğu

İŞ TANIMI Saha jeolojisine hakim olup, jeokimyasal örnekleme yapmak, sondaj çalışmalarında proje jeoloğu gözetiminde sondaj lokasyonlarını hazırlamak, sondaj makinelerinin yerleştirilmesi, sondaj

Jeoloji Mühendisi

tabanı yönetimine hâkim, (jeolojik haritalama ve kesitlerin çizilmesi, dere-toprak-kaya numune alımı, sondaj jeolojik ve jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda )Jeokimya süreçlerine

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

ARAMA SORUMLU UZMANI

çalışmaları yapmakHaritalama, jeofizik, jeokimya, sondaj iş süreçlerini yürütmek Kuruluşun yurtiçi ve yurtdışı hedefleri doğrultusunda yeni proje oluşturma, mevcut projelerin yürütülmesi konularında aktif