Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Yayın tarihi

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Yayın tarihi

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

tabanı yönetimine hâkim, (jeolojik haritalama ve kesitlerin çizilmesi, dere-toprak-kaya numune alımı, sondaj jeolojik ve jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda )Jeokimya süreçlerine

Yayın tarihi

Kimyager

Jeotermal akışkanın jeokimyasal takibinin yapılması Test ve analizlerinin yapılması ve raporların hazırlanması Kimyasal tipini miktarını ve özelliklerini belirleyerek gerekli siparişleri ilgili

Yayın tarihi

ARAMA SORUMLU UZMANI

çalışmaları yapmakHaritalama, jeofizik, jeokimya, sondaj iş süreçlerini yürütmek Kuruluşun yurtiçi ve yurtdışı hedefleri doğrultusunda yeni proje oluşturma, mevcut projelerin yürütülmesi konularında aktif

Yayın tarihi

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Yayın tarihi

Jeoloji Mühendisi

tabanı yönetimine hâkim, (jeolojik haritalama ve kesitlerin çizilmesi, dere-toprak-kaya numune alımı, sondaj jeolojik ve jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda )Jeokimya süreçlerine

Yayın tarihi

Maden Arama Mühendisi

kesitlerinin hazırlanması,Endüstriyel ve metalik maden sahalarının prospeksiyon, tahkik, jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılması,Arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen

Yayın tarihi

Arama Jeoloğu

İŞ TANIMI Saha jeolojisine hakim olup, jeokimyasal örnekleme yapmak, sondaj çalışmalarında proje jeoloğu gözetiminde sondaj lokasyonlarını hazırlamak, sondaj makinelerinin yerleştirilmesi, sondaj

Yayın tarihi

Jeoloji Mühendisi

jeoteknik loglama, sondaj karot numunesi alımı vb. konularda)•           Jeolojik, jeoteknik, jeokimyasal raporlama yapabilen,•           Surpac , Micromine . vb. gibi madencilik programlarını bilen, ve 3D

Yayın tarihi