Pazarlamacı

Güvenlik sistemleri olarak kullanılan kamera ve hırsız alarm sistemlerinin satış pazarlamasında çalışaçak, projeli işlerde sorumluluk aıp iş takibi yapacak ehliyeti olan aktif araç kullanabilen

Güvenlik Görevlisi – Ataşehir

karşılama yapmak İlgili nöbet noktalarında güvenlik hizmetini sağlamak Gelen ziyaretçi ve araçların kontrolünü sağlamak Hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmak Bağlı bulunulan yöneticinin talimatlarını

Teknik Servis Elemanı

Firmamız bünyesinde bulunan hırsız alarm , video güvenlik , kartlı geçiş, yangın algılama , kablolu kablosuz network  sistemlerinin altyapı, montaj ve sonlandırma hizmetlerinde görev alacak çalışma

Teknisyen

Firmamız bünyesinde bulunan hırsız alarm sistemi ve güvenlik kamera sistemlerinin belirlenen programda ve iş tanımında müşterilere montajı, devreye alınması ve iş emrinin kapatılmasından yeni iş emri

Mali İşler Yöneticisi/Yönetmeni

ve doğru olarak hazırlanması, kontrollerinin yapılması ve gerekli aksiyonların alınması konusunda yönetime bilgi verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve

Bekçi

,Restorana ait demirbaş ve malzemelerin muhafazasını sağlamak,Görev esnasında oluşabilecek her türlü Afet, Kaza, Yangın, Sabotaj, Hırsızlık ve Çalışanların sağlığı ile ilgili vb. durumları yöneticisine ve

İdari İşler Amiri

• Fabrikanın hırsızlığa, her türlü saldırıya yangın tehlikesine karşı genel güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almak ve eksiksiz uygulatmak. Gözetim personelinin gündüz ve gece görevlerini eksiksiz

Silahlı Güvenlik Görevlisi

Çalışan personelin ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak,Ziyaretçilere danışmanlık yapmak, ilgili kişi ya da birimlere yönlendirmek,Hırsızlık, kayıp malzeme, dikkatsizlik sonucu oluşabilecek