İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması

Yayın tarihi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması

Yayın tarihi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması

Yayın tarihi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması

Yayın tarihi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

verilmesi, 22- Şirketin tüm sigorta işlemleri (CPM, yangın, hırsızlık, vb.), kasko ve trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi ve güncelleştirilmesi işlerinin üst birime danışılarak yapılmasının sağlanması

Yayın tarihi

Özel Güvenlik Elemanı

kişi ya da birimlere yönlendirmek,Hırsızlık, kayıp malzeme, dikkatsizlik sonucu oluşabilecek hasarlarla ilgili gözlemleme ve denetlemeleri yapmak,Şirket personel / ziyaretçi giriş-çıkışını kontrol

Yayın tarihi

Özel Güvenlik Görevlileri

güvenliğini sağlamak, Ziyaretçilere danışmanlık yapmak, ilgili kişi ya da birimlere yönlendirmek, Hırsızlık, kayıp malzeme, dikkatsizlik sonucu oluşabilecek hasarlarla ilgili gözlemleme ve

Yayın tarihi

İş Geliştirme Uzmanı

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma

Yayın tarihi

Teknik Servis Müdürü

bilgili olmak – Seyahat engeli olmamak – Anadolu yakasında ikamet ediyor olmak Yangın ve Hırsız alarm sistemlerinde üretici ve bayiler aracılığı ile satıcı olan şirketimizin bütün teknik servis

Yayın tarihi

Stok Kontrol Sorumlusu

 Deponun güvenliğinin sağlanması (güvenlik, kayıp, çalıntı, hırsızlık girişimlerine sebebiyet vermemesi, depo içinin düzeni, temizliği, gıda ürünlerin hijyenik ortamda korunması), Envanter kaybı, iade ve

Yayın tarihi