Şirket Avukatı (İSTANBUL)

İŞ TANIMI

 • Şirket leyh ve aleyhine açılan davalar için gerekli dokümanları hazırlamak ve davaları takip eden hukuk bürosu ile koordine ederek davaların takip edilmesini; dava süreci ile ilgili yargıtay kararlarının araştırılmasını ve dava sürecinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Resmi Makamlarca veya müşteriler tarafından şirkete gönderilen ve hukuk müşavirliği davalar bölümünü ilgilendiren taleplere cevap yazısı hazırlamak ve Hukuk Müşavirinin onayına sunmak, diğer birimlere gönderilen ihtarnamelere hazırlanan cevapların son denetimini yapmak. Birimlerden gelen görüş taleplerini, özellikle müşteri ile olan sorunlarının çözümü hususunda hukuki açılımlar sunarak karşılamak.
 • 5188 sayılı Kanun gereğince şirkete gönderilen savunma yazılarına cevap hazırlamak, gerektiğinde itiraz davası açmak ve Hukuk Müşavirinin yönlendirmesi doğrultusunda temyiz sürecini takip etmek.
 • Üst Yönetime ve şirket içi birimlere yasal konularda danışmanlık yapmak, yürütülmesi gereken işlemlerin yasalara uygunluklarını değerlendirmek ve görüş vermek.
 • Mevzuatların güncelliğini takip ederek uyulması gereken mevzuattaki değişikliklerin zamanında ilgili bölümlere aktarılmasını sağlamak.
 • Şirketin aleyh ve lehine, adli mercilerdeki olası davalara şirketi temsilen katılmak, son aşamasına kadar davaları takip ederek Hukuk Müşaviri’ne gerekli bildirimleri ve raporlamaları yapmak.
 • 5188 sayılı kanun ve proje sözleşmlerinde belirtilen özel durumlar doğrutusunda; adli sicil kaydı temiz olmayan kişilerin işe alımı için gerekli kontrolleri yaparak; ilgili çalışanların işe alımı konusunda sabıka kayıtları ile ilgili olarak iş birimlerine görüş bildirmek.
 • Bilkent Holding Hukuk Müşavirliği tarafından talep edilen bilgileri temin etmek ve raporlamak.
 • Tüm dava ve icra takibi bilgilerini düzenli olarak her hafta şirketin kullandığı hukuk dava programına girmek.
 • Bağlı yöneticisi ve sıralı yöneticileri tarafından, sorumluluk alanı ve nitelikleriyle uyumlu olarak verilmiş olan diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL NİTELİKLER

 2008 yılında kurulan Tepe Servis ve Yönetim,  Yönetim Hizmetleri, Kurumsal Temizlik, Teknik Bakım/İşletim, Bahçe Bakım, Opsiyonel Hizmetler ve Destek Hizmetleri gibi “Entegre Tesis Yönetimi” kavramının kapsadığı tüm hizmetleri, nitelikli insan gücü ve Bilkent Holding’den gelen kurum kültürü ile profesyonel bir anlayışla sunmaktadır.
 
Ankara genel merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’da bölge temsilcilikleri, Bursa’da irtibat ofisi bulunan Tepe Servis, 2 bin noktada, 8 bine yaklaşan çalışan sayısıyla ülke genelinde hizmet sunmaktadır.
 

Şirketimizin Hukuk Müşavirliği’ne bağlı olarak İstanbul Sahrayıcedit Ofisimizde görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşı arıyoruz.

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültesi Bölümü’nden mezun,
 • Staj sonrası en az 2 yıl deneyimli,
 • İcra Hukuku, Ticaret ve Tüketici Hukuku konularında tecrübeli,
 • İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve çalışma mevzuatları ile davaları konularında deneyim kazanmış,
 • MS Office ve UYAP programlarına iyi derecede hakim,
 • Raporlama ve tablolama yapabilen,
 • Takipçi ve sonuç odaklı,
 • İnsan ilişkileri güçlü, sabırlı, düzenli,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uygun,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
Yayın tarihi