Organization Coordinator

Uluslararası İş Forumu organizasyonumuza aşağıdaki niteliklere sahip “Organizasyon Koordinatörü” çalışma arkadaşı aramaktayız.   Tercihen STK bünyesinde en az 3 yıl proje yönetimi deneyimine sahip, Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun, İleri seviyede yazılı ve sözlü İngilizce ve tercihen Arapça bilgisine sahip, Türkçeyi etkin ve doğru kullanabilen, metin yazımı ve içerik oluşturma konusunda deneyimli, Yazılı ve sözlü iletişim becerileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, Raporlama, planlama ve organizasyon becerisi olan, Düzenli çalışma, detaycılık ve takip becerileri gelişmiş, İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri (sözlü/yazılı) kuvvetli, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Seyahat engeli olmayan MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen Erkek adaylar için askerliğini yapmış İş Tanımı Forum kapsamında ulusal ve uluslararası STK’lar, Kamu kurumları ve kuruluşları ile sinerji ve etkin iş birliği gerçekleştirilmesi, İş birlikleri kapsamında oluşturulan protokol çalışmalarının ilgili birimlerle koordine edilmesi İcra Kurulu, Yönetim Kurulu ve Komiteler arasındaki iç iletişim faaliyetlerine destek verilmesi,   Paydaşların beklentilerini ve stratejik plan kapsamında iş birliği alanlarını destekleyecek akademi ve iş dünyası araştırmaları yaparak icra kuruluna teklifte bulunması Uluslararası forum organizasyonu kapsamında yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerinin, tanıtım ve PR aktivitelerinin organize edilmesi ve yönetilmesi, Protokol kapsamında belirlenen yükümlülüklerin gerçekleşme durumlarının bağlı olunan yöneticiye raporlanması Kurumsal materyallerin kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluğunun takip edilmesi, sürecin yönetilmesi ve ilgili içeriklerin oluşturulması, Organizasyona ait sosyal medya ve web sitelerinin yönetilmesi, güncel tutulması,   İş tanımı kapsamında başvuran adayların bahsedilen iş tanımı özellikleri kapsamında kendini ifade edecek bir sayfalık yazıyı başvuruda göndermelerini rica ederiz.     General Qualifications   We are looking for a “Organization Coordinator” colleague with the following qualifications for our growing International Business Forum organization.   Preferably having at least 3 years of project management experience in NGO sector, Having graduated from 4-year undergraduate departments of universities, Advanced written and spoken English and preferably Arabic, Ability to use Turkish language efficiently and correctly, experienced in text writing and content creation, Strong written and verbal communication skills and teamwork skills, Reporting, planning and organizing skills, Systematically working, detail-oriented, and follow-up skills, Strong human relations and communications skills (verbal/written), Ability to adapt to flexible working hours, Having no obstacle to travel, Good command in MS Office programs, No military obligation for male candidates. Job Description   Realization of synergy and effective business association with national and international NGOs, Public institutions and organizations within the scope of the Forum, Coordination of the protocol studies established within the scope of the cooperation with the relevant units, Supporting internal communication activities among the Executive Board, the Board of Directors and the Committees, Making proposals to the executive board by conducting academic and business research that will support stakeholders’ expectations and areas of cooperation within the scope of the strategic plan, Organizing and managing domestic and international activities, publicity and PR activities within the scope of international forum organization, Reporting to the related manager of realizations of obligations specified within the scope of the protocol, Following the compliance of corporate materials with corporate identity guidelines, managing the process and creating related contents, Managing the organization’s social media and web sites, keeping them up-to-date.   We request that candidates who apply within the scope of the job description submit a one-page letter to express themselves within the scope of the job description features mentioned above.

Yayın tarihi