Ocak Mühendisi

İŞ TANIMI

– Ocak çalışma planının yapılıp, üretim sürecinin takip edilmesi,

– Planlanan miktarda ve kalitede üretimin yapılması için her türlü tedbiri almak.

– Numunelerinde görülen kalite standartlarına göre taş blokları seçmek ve ayırmak,

– Üretimin istenilen kalitede yapılmasının kontrolü. Blokları uygun boyutlarda çatlaksız ve sağlam olarak nakledilmeye hazırlanmasını sağlamak.

– Üretilen blokların nakledilmesini sağlamak üzere gerekli organizasyonun yapılması

– Ocakta çalışacak ekip ve diğer işçilerin temini ile gerekiyorsa iş makinaları kiralamak, bunların en randımanlı şekilde çalışmalarını takip ve temin etmek.

– Nezaretçi defterinin sağlıklı biçimde tutulması.

– Ocakta bulunan tüm makina, el aleti ve teçhizatın usulüne uygun kullanılmasının onarım ve bakımlarının yapılmasının takibi. Periyodik Teknik raporlarını hazır şekilde dosyalarında bulundurmak.

– Ocakta çalışan tüm makinaların günlük çalışma çizelgesinin yapılması çalıştığı ve çalışmadığı günlerin ve/veya saatleri ile çalışmama nedenlerinin çizelgelere detaylı işlemek. Bu belgeleri her ay sonu düzenli şekilde göndermek.

– Ocakta patlayıcı kullanımı söz konusuysa ilgili Tüzük hükümlerine uygun tedbirleri almak. Patlayıcı madde depolama, taşıma ve kullanma talimatnamesini eksiksiz uygulamak

– Ocağın her türlü ihtiyacını; yakıt, yiyecek, su vs. gibi aksatmadan temin etmek.

– İşçi giriş ve çıkışlarında gerekli prosedürü uygulamak, İzin planlamasını yapmak

– İşçiler için Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma raporlarını alarak her işçi için ayrı dosyada muhafaza etmek.

– İşçilerin çalışma esnasında sağlık ve güvenlik şartlarına uygun şekilde teçhizatlı olmalarının sağlanması, kontrolü ve her türlü güvenlik tedbirini almak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatını uygulamak ve madencilikle ilgili her türlü diğer mevzuata uymak.

– Tüm ocak giderlerinin ve tüketim malzemelerine ait aylık raporun hazırlanması,

GENEL NİTELİKLER

* Üniversitelerin Maden Mühendisliği Bölümlerinden Mezun,

* Daimi nezaretçiliğin getirmiş olduğu görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirebilecek,

* Yasal mevzuata hakim, mevzuat değişikliklerini takip eden ve üst yönetime raporlayabilecek,

* İşçi sağlığı ve güvenliği prosedürlerine hakim ve alanında denetim sağlayabilecek,

* Granit ocağı arama/etüd etme, ocak izin süreçlerini takip etme, işleme tesisi açma konularına hakim, resmi kurumlar nezdinde alınması gereken izinlerin ve diğer işlemlerin kontrolünü ve takibini yapabilecek,

 * Hedefler ve siparişler doğrultusunda üretim programı hazırlayabilecek,

* Benzer pozisyonda en az 3 yıl deneyimli,

* Granit işleme tesisi sorumluluğunu üstlenebilecek,

* MS Office uygulamalarına hakim,

* Askerlik ile ilişiği olmayan,

* Aktif olarak araç kullanabilen,

* İzmir ili Bergama ilçesinde çalışabilecek,

Yayın tarihi