Muhasebe Uzmanı

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Altyapı inşaatı devam eden BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nde görev yapmak üzere;

 

Ø    Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Ø    En az 10 yıl muhasebe deneyimine sahip,

Ø    Organize Sanayi Bölgeleri, kooperatif ve derneklerle ilgli yasal

 mevzuata hakim,

Ø    MS Office kullanım becerisi yüksek,

Ø    Yasal mevzuatları bilen, mevzuat değişikliklerini takip eden,

Ø    Personel ve Bordrolama işlemlerini bilen, 

Ø    Analitik düşünebilen, çözüm odaklı, detaylara önem veren, sorumluluk 

alabilen,

Ø    Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli,

Ø    Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi ile ilgili tüm işlemleri bilen,

Ø    Resmi kurumlarla ilişkileri yönetebilecek,

İŞİN TANIMI

Ø    OSB, kooperatif ve dernek muhasebe kayıtlarını tabi oldukları yasal

 mevzuat çerçevesinde uygun şekilde tutmak, raporlamak.

Ø    Resmi defterlerin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak,

Ø    Dönem beyannamelerini hazırlamak, tahakkuk etmek ve ödemelerini

 yapmak,

Ø    Aylık bilanço ve gelir tablolarını hazırlamak,

Ø    Teşvik işlemlerini takip etmek ve gerçekleştirmek,

Ø    Duran varlıkları yasal yükümlülükler çerçevesinde takip etmek,

 amortisman işlemlerini yapmak. Sigortalanabilir olanlar için sigorta

 şirketlerinden teklif toplamak ve poliçelerin oluşturulmasını sağlamak,

Ø    İhale sözleşmelerinin mali ve finans tarafını takip etmek,

Ø    Yıllık fiili envanter sayımının yapılmasını sağlamak ve raporlamak,

Ø    Belirlenen dönemde bütçe hazırlıklarını başlatmak, iç birimlerin hazırladığı

 bütçeleri konsolide etmek ve Yönetim Kurulu onayı sonrası Müteşebbis 

Heyetine sunulmasını sağlamak,

Ø    Kooperatif ve dernek genel kurullarını takip etmek, gereken organizasyonu

 yapmak ve sonuç belgelerini hazırlamak,

Ø    Bakanlık, OSBÜK, TUİK, belediyeler ve diğer kurumlara verilmesi gereken

 raporları hazırlamak ve göndermek,

Ø    Yönetim Kurulu, Bölge Müdürü ve danışmanların talep ettiği raporları

 hazırlamak,

Ø    Günlük, haftalık, aylık ve yıllık nakit akışı planlamasını yapmak,

Ø    Tahsilatları ve ödemeleri takip etmek ve zamanında yapmak,

Ø    Üyelerin ve tedarikçilerimizin hesap mutabakatlarının yapılmasını

 sağlamak,

Ø    Bankalar ile iletişimi sağlamak, banka işlemlerini yürütmek,

Ø    OSB, Kooperatif ve Dernek fonlarının en düşük risk ve en yüksek getiri

 ile değerlendirilmesi için çalışmak,

Ø    Tek düzen hesap planında istenen şartlarla uyumunun sağlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak, aylık olarak muhasebe ve cari hesapların

 uyumunu sağlamak.

Ø    Personel bordrolama, maaş raporlarını hazırlama ve ödeme işlemlerini

 yapmak, İŞKUR, SGK bildirimlerini ve raporlarını hazırlamak ve göndermek

  • Tecrübe: En az 10 yıl tecrübeli adaylar
  • Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
  • Firma Sektörü: Boya Sanayi
  • Departman: Muhasebe
  • Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı
  • Personel Sayısı: (Belirtilmemiştir)
  • Ülke/Şehir: Bursa(Nilüfer)