Muhasebe Meslek Elemanı

Görev Kapsamı:   Görev listesinde belirtilen işlerin, muhasebe sistemi uygulama usul ve esaslarına, ilgili mevzuata ,işyeri yönetmelik, sözleşme, raporlama ve arşivleme yöntemlerine uygun olarak, doğru ve zamanında yapılması. Belgelerini bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, düzenlenmesi, arşivlenip muhafaza edilmesi ve neticelerin raporlanması. Şirketin daha iyi sonuçlar alması ve başarılar elde etmesi için tüm bölümlerle işbirliği içinde çalışılması.   Yetki ve Sorumlulukları:   Muhasebe şefinin verdiği tüm işleri yapmak. Ticari mal ,demirbaş, hizmet ve diğer her türlü alım, satım ve dahili işlemlerle ilgili belgeleri muhasebeleştirmek. Belge kontrolleri ve cari hesap mutabakatları yapmak. Fatura, irsaliye, gider pusulası v.b. diğer mevzuatın gerektirdiği belgeleri düzenlemek. Mağaza ve depo açılış, kapanış ve taşınma işlemlerinin bağlı bulunulan vergi dairesi ile ilgili yazışmalarını hazırlamak yetkili imzalar onayına sunmak, sonuçlarını takip etmek. Gerektiğinde mağaza ve depo envanter sayımlarına katılmak, işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak. Şirketle ilgili raporları haftalık ve aylık olarak düzenlemek. Bilgisayar ortamında saklamak. Yeni tasdik gereken yasal defterleri tespit ederek Muhasebe Şefine bildirmek.  ilgili raporlar vermek, arşivleme yapmak.
Muhasebe Meslek Elemanı
İSTANBUL