Muhasebe Elemanı

İŞ TANIMI

 1. Damla Yayınevi’nde yürütülen çalışmaların muhasebesel işlemlerinde gerekli kayıt, fatura girişi, evrak dosyalama, takip, kontrol vb. işlerini yerine getirir.
 2. Tüm günlük muhasebe kayıtlarını doğru ve düzenli bir şekilde tutar.
 3. Damla Yayınevi’nin adına düzenlenmesi gereken resmi bildirim ve beyannamelerin (Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyannamesi vb.) hazırlama sürecinde ilgili döneme ait fatura muavinlerinin çekilerek, belge üzerinden kontrol ederek kontrol kaşesini vurur. Mali Müşavir’den alınan tüm beyannamelerin doğruluğunu teyit eder ve amirinin onayına sunar. 
 4. Kaydedilen muhasebe işlemleri ile ilgili evrak ve belgeleri kontrol ederek, doğru bir şekilde dosyalar. 
 5. Muhasebe ile ilgili, amirinin istemiş olduğu günlük, aylık ve yıllık raporları Netsis programı üzerinden düzenli bir şekilde oluşturarak amirinin bilgisine sunar.
 6. Yayınlanan her yeni ürünün maliyetlerini (hammadde, işçilik, telif, operasyonel vb.)   hesaplayarak Maliyet Formu ile birlikte amirinin onayına sunar ve maliyetleri Netsis sistemine işler.
 7. Konusuyla ilgili ortaya çıkan yenilik ve gelişmeleri takip ederek, kendisini sürekli geliştirir.
   

GENEL NİTELİKLER

 1. Üniversitelerin Ön lisans, tercihen lisans (İşletme, İktisat veya Maliye) bölümlerinden mezun,
 2. Muhasebe alanında asgari 2 yıllık tecrübesi olan,
 3. Konusuyla ilgili yasal mevzuata ve tek düzen hesap planına hâkim,
 4. İletişim ve raporlama becerileri gelişmiş,
 5. Takip ve sonuçlandırma becerileri gelişmiş,
 6. Bilgisayar, ofis yazılımları ve alanı ile ilgili paket (tercihen Netsis programı) programlarını etkin olarak kullanabilen,
 7. Askerlik görevini tamamlamış
Yayın tarihi