Mali İşler Şefi (İSTANBUL)

İŞ TANIMI

Devam eden projelere ilişkin maliyet kontrollerini yapmak ve dönemsel revizeleri gerçekleştirmek,
-Muhasebe kayıtlarının genel muhasebe esaslarına göre tutulmasını sağlamak ve denetlemek,
-Proje bütçe ve gerçekleşmeleri ile Bordro ve fatura kontrollerine ilişkin raporları hazırlamak,
-Dönem içi mali raporları hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
-Bölümü ile ilgili hakediş faturalarının hazırlamak,
-Değişikliklere yol açabilecek dış faktörleri (Mevzuat, piyasalar, bilgi teknolojileri vb.) takip etmek ve aksiyon almak.

GENEL NİTELİKLER

Tesis Yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketimizin İstanbul Marmara Bölge Müdürlüğü’ nde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “Mali İşler Şefi” arayışımız bulunmaktadır;
 

-Üniversitelerin İktisat, Ekonometri, Matematik veya İstatistik bölümlerinden mezun,
-Benzer pozisyonda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip,
-MS Office uygulamalarını hakim, ileri düzeyde Excel kullanabilen,
-SGK ve Vergi mevzuatına hakim
-Personel (özlük işleri) işlemlerinde (işe giriş, çıkış, puantaj, bordrolama vb.) deneyimli.
-Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü, analitik düşünce yapısına sahip,
-Sayısal analiz yeteneği gelişmiş,  problem çözme yetkinliğine sahip,
-Raporlama becerileri gelişmiş,
-Bay adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
-İstanbul bölgesindeki projelere fiziki seyahatler yapılacağından (özellikle proje başlangıcı ve bitişi dönemlerinde) bu konuda engeli bulunmayan.
 

Yayın tarihi