İş Geliştirme Uzmanı

GENEL NİTELİKLER

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülmekte olan “Adana Tekstil Kümelenmesinin Uluslararası Rekabet Kapasitesinin Geliştirilmesi (17UR-GE019)” projesi kapsamında belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Koşullar:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu(Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,
 • Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • İletişim becerileri yüksek,  sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

İŞ TANIMI

İşin Tanımı:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle bağlantılar kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için firmalar ve diğer sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek,

Sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak,

Sektörün ihracat artışı ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında yerinde bağlantılar kurmak,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin temini ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

 
 • Tecrübe: En az 2 yıl tecrübeli adaylar
 • Askerlik Durumu: Yapıldı
 • Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun)
 • Firma Sektörü: Ticaret
 • Departman: İş Geliştirme
 • Çalışma Şekli : Dönemsel / Proje bazlı
 • Pozisyon Seviyesi: Uzman
 • Personel Sayısı: 1
 • Ülke/Şehir: Adana