İnsan Kaynakları Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER

VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / TEKİRDAĞ  İLÇEİSNDE
ÖRGÜ KUMAŞ İMALATI YAPAN 250-300 PERSONELİ BULUNAN FİRMAMIZA

 – Alanında en az 5 yıl deneyimli

 – Üniversitelerin İşletme, İktisat vb. Bölümlerinden en az lisans seviyesinde     mezun,

 – Firmamızda mevcut birimlerin işe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi , takibi ,

– Personel, işe giriş ve işten çıkış süreçlerinin kanuna uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,

– Personel, kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibinin yapılması,

– Personel, izin, ,istirahat ve işbaşı gibi durumların sistem üzerinden takibinin yapılması,

– Şirket yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminat yükü hesaplamaları ve personel bütçesi raporlamalarının yapılması,

– Personel, puantaj kontrolü ve maaş ödemelerinin yapılması,

– Bordro tahakkuk işlemlerinin yapılması,

– Ücretlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,

– Aylık bordro icmallerinin ve raporlanın düzenlenmesi,

– Aylık İşkur çizelgelerinin ve listelerinin hazırlanması sisteme girilmesi,

– İcra ve BES takibi ve yazışmalarının yapılması ,

– Çalışma Bakanlığı, İş-kur, SGK vb resmi kurumlarla yasal süreçlerin yürütülmesi,

– Yasa ve mevzuatlar çerçevesinde tüm teşvik şartlarının takip edilmesi,

– Personel, özlük dosyalarının iş kanunu çerçevesinde oluşturulması, güncellenmesi ve takibinin sağlanması,

– Personel, fazla mesai ve diğer sosyal haklar alanındaki işlemlerinin yapılması,

– Üst yönetimle uyumlu ,organize şekilde çalışabilecek insan kaynakları sorumlu alınacaktır

 Detaylı bilgi ve iletişim için:    kariyer@globalkumas.com 

Yayın tarihi