İnsan Kaynakları Müdürü

İŞ TANIMI

• Personelin bordro, ücret tahakkuku, puantaj, PDKS, özlük ve işe giriş-çıkış işlemlerini ve buna benzer personel ile ilgili işlemleri tüm yönleriyle uygulamak ve sonuçlandırmak.

• Personel ile ilgili tüm yeni yasal düzenlemeleri ve mevzuatı takip etmek, firma için gerekli düzenlemeleri önermek ve hayata geçirmek, bu konudaki gelişmelerle ilgili olarak yönetimi zamanında bilgilendirmek.

• SGK işe giriş-çıkış, e-bildirge, aylık prim ve hizmet bordrosu, aylık işgücü çizelgesi ve ilgili kurumlara verilmesini sağlamak.

• SGK, Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma ve İş Kurumu ve ilgili tüm kurumlar ile her türlü yazışma ve işlemleri yürütmek.

• Performans değerleme uygulamalarının takibini yapmak, raporlamak.

• Eğitim planlama ve sürecini takip etmek.

• Ücret yönetimine ilişkin çalışmaları yürütmek.

• Hizmet alımı yapılan firmalarla koordinasyonu sağlamak, süreci yönetmek ve sonuçlandırmak.

• İdari işler kapsamındaki (sağlık birimi, bahçe/bina bakım-onarım, güvenlik vs.) işleri yürütmek.

• Sendika ile olan iş ve işlemleri takip etmek, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak ve süreci tüm yönleriyle yürütmek.

• İş güvenliği uygulamaları ile ilgili OSGB ile tüm koordinasyonu sağlamak ve iş güvenliği mevzuatı doğrultusunda şirketin yasal yükümlülüklerini takip etmek, uygulamak.

• Taşeron firmalarla ilgili tüm işlemleri takip etmek, denetlemek ve yönetmek.

• İnsan Kaynakları alanına giren tüm işlemler ile ilgili üst yönetime gerekli bütçe ve raporları hazırlamak ve sunmak.

• Görev tanımına giren diğer işleri yürütmek.

GENEL NİTELİKLER

• 4 yıllık üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi vs. bölümlerinden mezun.
• İş Kanunu’na, SGK Mevzuatına ve İş Güvenliği Mevzuatına hâkim.
• Benzer pozisyonda minimum 3 yıl tecrübeli.
• Tempolu, yoğun çalışma ortamına uyum sağlayabilen.
• Tercihen sendikalı işyerinde çalışma tecrübesi bulunan.
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
• MS Office programlarını ve İK programlarını çok iyi derecede kullanabilen.
• Çok iyi derecede İngilizce bilen.
• İşe alım tecrübesi olan, işe alım mülakat tekniklerine hâkim.

Yayın tarihi