Gıda Mühendisi

İŞ TANIMI

 
 • Gıda güvenliği çalışmalarını yürütmek ve düzeltici/önleyici faaliyet programları oluşturmak
 • Kalite standartlarına yönelik üretimin devamlılığını sağlamak
  Kalite güvence faaliyetlerinin takibini yapmak ve raporlamasını sağlamak
 • Dokümantasyon faaliyetlerinin takibini yapmak
 • Gıda mevzuatını bilmek ve uygulamaları mevzuat doğrultusunda yönlendirmek.
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması ve güncellenmesi için çalışmak.
 • KKN(kritik kontrol noktası) ve ÖKP(ön koşul programı)’ larının sistemde uygunsuz olması durumunda ve oluşabilecek sapma durumlarında gerekli DÖF’ lerin gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Sistemin geliştirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını tespitlemek, gerektiğinde eğitim vermek 
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili gerekli hallerde dış şahıslar (müşteriler, kamu kuruluşları,tüketiciler, tedarikçiler vb.) ile iletişimde olmak.
 • Gıda Güvenliği Sisteminin uygulama denetimlerine katılmak ve aktif rol almak
 • Sistem dahilinde bulunan uygunsuzlukların nedenlerini sorgulamak, rapor vermek
 • Gıda Güvenliği Sisteminin dokümanlarının uygulanması için ilgili departmanlara bilgi vermek
 • Yasal ve diğer şartlarıbelli periyotlarda takip etmek ve değişikliklerin sisteme olan etkisini belirleyerek uygulamaların yapılmasını sağlamak

GENEL NİTELİKLER

Toplu Yemek sektöründe faaliyet gösteren firmamız için, tecrübeli
Gıda Mühendisi aramaktayız.
 

 • Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Tercihen toplu yemek sektöründe 3 yıl ve üzeri deneyimli,
 • Sorumluluk alabilen, ekip çalışmasına yatkın
 • MS Ofice programlarını kullanabilen,
 • Gıda güvenliği konularına hakim,
 • İletişim, planlama ve karar verme becerileri gelişmiş,
 • Analitik düşünebilen, Problemlere karşı etkili ve pratik çözümler üretme yeteneğine sahip, sonuç odaklı çalışan,
 • Mesleki gelişim ve proje yönetim tekniklerine istekli
 • İstenildiğine referans gösterebilecek
 • Bay adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması
   
Yayın tarihi