Endüstri Müh. – Zaman Analizi-İş Etüdü-Verimlilik

İŞ TANIMI

• Endüstri Mühendisliği bünyesindeki süreçlerde ve projelerde görev alacaktır.
• Bütçe ve orta vadeli iş planları kapsamında yatırım,  iş gücü ve makina üretim hedeflerinin belirlenmesi
• Makina kapasitesi ve verimlilik ölçümleri ve iyileştirilmesi
• Makina değişme, hazırlık, verim kaybı ve ekip sayısı standartlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi
• Malzeme hareketi ve yatırım kapsamında yapılan değişikliklere uygun yerleşim değişikliklerinin belirlenmesi, gerektiğinde hat ve makina yerleşim planlamalarının yapılması

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun,
• Zaman analizi, iş etüdü, metot geliştirme, verimlilik konularına hakim
• İş ve zaman etüdü, metod çalışmaları yaparak ürünlerin ve sistemlerin standart zamanlarını, metotlarını belirlemek,
• Üretim sistemleri (JIT, Kanban, Yalın üretim vb) konusunda bilgi sahibi olmak
• Proses  ve işgücü performanslarını ölçmek ve geliştirmek,
• İyi seviyede İngilizce bilen,
• Tercihen tekstil üretimi konusunda deneyim sahibi,
• ERP ve MS Office uygulamalarına hâkim,
• Analitik düşünme yeteneğine sahip,
• Sonuç odaklı,

Yayın tarihi