Ekonometrist/Ekonometri Anabilim Dalı

İŞ TANIMI

Bu ilan Kamu İlanı olmakla birlikte başvurular Genel Nitelikler alanında belirtilen adımlar ile yapılmalıdır.

GENEL NİTELİKLER

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylarınözgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi:İlanımızın Süresi, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.