Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli

AKSA GEMLİK DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere Gemlik bölgesinde ikamet eden ve çalışacak Görevlendirildiği bölgedeki abone gaz ihbarlarına, yasal süre içinde ilgili bölgeye intikal ederek müdahale etmek Abonelere güvenli gaz kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmasını sağlamak Üçüncü şahısların yapabileceği altyapı kazılarının kontrolünü yapmak, Altyapıda ve üst yapıda oluşabilecek doğal gazdan kaynaklanan sorunları belirlemek amirlerine iletmek ve gerekirse talimatlara göre çözümlemek. Aboneler tarafından iç tesisatta yapılacak tadilat çalışmalarından önce tesisattaki gazın boşaltılmasını sağlamak Şebeke üzerinde (Çelik ve PE) kaçak arama faaliyetini yapmak
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli
BURSA

Yayın tarihi