Büro Memuru (Genel)

Engelli İşe Alım Koşulları: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2) Mülakat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 3) Engelli olmak; bedensel, duygusal, ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. 4) Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 5) Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak. 6) Erkek adaylar için: Askerlikle ilişiği bulunmamak. 7) Lise, ticaret meslek lisesi, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak. Mülakat 25.10.2018 PERŞEMBE  günü, saat 10:30’da Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir. Mülakata katılacak adayların yanlarında aşağıdaki belgeleri bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik fotokopisi İŞKUR dan gönderme formu Diploma fotokopisi Engelli sağlık kurulu raporunun bir nüshası   
Büro Memuru (Genel)
GİRESUN

Yayın tarihi