Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

İŞ TANIMI

• Personelin puantaj kontrolü ve maaş ödemelerinin yapılması,
• Personelin devam kontrolünün takibi,
• Ücretlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,
• Personelin iş sözleşmeleri ve yönetmelik, talimat ve prosedürlere uyumunun kontrolü ve takibinin sağlanması,
• Bordro tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Ücret, yan haklar ve sosyal haklar ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi,
• Personel işe giriş-işten çıkış süreçlerinin kanuna uygun ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanması,
• Yıllık izin planlarının oluşturulması ve izinlerin takip edilmesi,
• Personel özlük işleri kapsamındaki yasal süreçlerin yürütülmesi.

konularında deneyimli ÖZLÜK ve BORDRO İŞLERİ UZMANI aramaktayız..

GENEL NİTELİKLER

Sağlık Sektöründe Öncü Hastanemizde görevlendirilmek üzere;

• Personel Özlük işleri ve Bordrolama uygulamalarında en az 3 yıl deneyimli 
•4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile teşvik ve güncel mevzuata hakim,
• MS Office programlarını bilen ve tercihen Logo İ.K. deneyimi olan,
• Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
• İletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli,
• Analitik yönü gelişmiş ve çözüm odaklı,
• Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

Yayın tarihi