Bilgi Teknolojileri Uzmanı

İŞ TANIMI

          İş Analizi

 • İş birimlerinden gelen talepler doğrultusunda iş analizi çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Yazılım ekibiyle koordineli bir şekilde proje çalışmalarını yürütmek,
 • Test dokümanlarını hazırlamak ve uygulamaları kullanıma açmadan önce test etmek ya da test edilmesini sağlamak,
 • Son kullanıcılar için gerekli akış ve ekran dokümantasyonunu hazırlamak,
 • Sorumlu olduğu uygulamalar ile ilgili olarak eğitim ve problem çözüm desteği vermek,
 • İhtiyaç halinde şirket içerisindeki kurumsal çözüm uygulamalarının ürün yönetimi yapmak (CRM, ERP, İş Akışı, HR, Portal vb.)
 • İhtiyaç halinde tedarikçi yönetimi yapmak,
 • İhtiyaca göre, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak,

           Java Uygulama Geliştirme

 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalar için uygulama geliştirme ekip ve faaliyetlerine katılmak,
 • Hata ayıklama, sistem/iş analizi, test ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak

 
           C++ Uygulama Geliştirme

 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalar için uygulama geliştirme ekip ve faaliyetlerine katılmak,
 • Hata ayıklama, sistem/iş analizi, test ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak

 
           .Net C# Uygulama Geliştirme

 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalar için uygulama geliştirme ekip ve faaliyetlerine katılmak,
 • Hata ayıklama, sistem/iş analizi, test ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak

           İş Zekâsı / Rapor Geliştirme

 • Var olan raporlama ve iş zekâsı sistemlerini yönetmek,
 • Veritabanı ve DWH entegrasyonlarını sağlamak,
 • Veri modelleme, rapor geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalar için uygulama geliştirme ekip ve faaliyetlerine katılmak,
 • İhtiyaca göre, operasyonel rapor uygulamaları geliştirme ekip/faaliyetlerine katılmak,
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak

           Yazılım Kalite Güvence ve Test

 • Test senaryolarını hazırlayarak bu senaryolar doğrultusunda yazılım/sistem testlerini yürütmek,
 • Test otomasyonu geliştirmelerini ve bakımını yapmak,
 • Test otomasyon sonuçlarını raporlamak ve bulguların takibini yapmak,
 • Performans testi, test veri yönetimi vb. konularda gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • Gerekli hallerde manuel testleri gerçekleştirmek,
 • Şirket içi test stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • İhtiyaca göre, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak,

           Uygulama Altyapı

 • Kullanılan uygulama geliştirme ‘framework’ünü kullanarak uygulama geliştirmek,
 • Kullanılan Framework dışı diğer uygulama geliştirme ekip/faaliyetlerine katılmak,
 • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalar için hata ayıklama, sistem/iş analizi, test ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • İhtiyaca göre, operasyonel rapor uygulamaları geliştirme ekip/faaliyetlerine katılmak,
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak

           Kurumsal Mimari

 • İş ihtiyaçlarını karşılamak için uçtan uca bakış açısı ile altyapı (teknoloji) mimarisini tasarlamak,
 • Kurumsal mimari modelleme faaliyetlerini yürütmek,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Yeni teknolojileri takip ederek teknoloji iyileştirmeleri için stratejiler geliştirmek ve planlama çalışmaları yapmak,
 • Kod gözden geçirme faaliyetlerinde aktif rol alarak kod kalitesini artırıcı öneriler sunmak,
 • Yazılım geliştirme standartlarının oluşturulmasında ve yazılım ürünlerinin seçilmesinde aktif görev almak,
 • Performans testlerinde görev almak,
 • Mevcut ve geliştirilmekte olan altyapılar için geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine planlama desteği vermek,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
 • İhtiyaç duyulan hallerde, proje yönetimi faaliyetlerine katılmak,

           Veri Tabanı Yönetimi

 • Veri tabanı ve standby sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimini yapmak,
 • Veri tabanların performanslı çalışması için gerekli çalışmalarda bulunmak, iyileştirme çalışmalarında görev almak,
 • Veri tabanlarına ilişkin sorunları gidermek, sürekliliği sağlamak, gerekli hallerde 7/24 destek vermek,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • Sistem güvenliği konusunda politikaları uygulamak ve izlemek,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Görev alanında gerekli raporlamaları yapmak,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
  Linux Sistem Yönetimi
   
 • Linux sistemlerin kurulumunu, konfigürasyonunu, yönetimini yapmak,
 • Linux sistemlerin performans problemlerini incelemek ve çözmek, sorunlarını gidermek, sürekliliğini sağlamak, gerekli hallerde 7/24 destek vermek,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • Sistem güvenliği konusunda politikaları uygulamak ve izlemek,
 • Yeni ürünleri, yamaları, firmwareleri ve işletim sistemi güncel sürümlerini test etmek ve uygulamak,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Görev alanında gerekli raporlamaları yapmak,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
  Windows Sistem Yönetimi
   
 • Windows sistemlerin kurulumunu, konfigürasyonunu, yönetimini yapmak,
 • Windows sistemlerin performans problemlerini incelemek ve çözmek, sorunlarını gidermek, sürekliliğini sağlamak, gerekli hallerde 7/24 destek vermek,
 • Exchange elektronik posta altyapısının konfigürasyon ve kontrolünü yapmak,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • Sistem güvenliği konusunda politikaları uygulamak ve izlemek,
 • Yeni ürünleri, yamaları, firmwareleri ve işletim sistemi güncel sürümlerini test etmek ve uygulamak,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Görev alanında gerekli raporlamaları yapmak ve BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
   Ağ Yönetimi
   
 • Ağ mimarisinin tasarımını yapmak,
 • Ağ altyapısının kurulumunu, konfigürasyonunu ve yönetimini yapmak,
 • Ağ altyapısına ilişkin problemlerini incelemek ve çözmek, sorunlarını gidermek, sürekliliğini sağlamak, gerekli hallerde 7/24 destek vermek,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • Sistem güvenliği konusunda politikaları uygulamak ve izlemek,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Görev alanında gerekli raporlamaları yapmak,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
  BT Güvenlik
   
 • BT güvenlik altyapısını yönetmek ve BT güvenlik sistemlerinin günlük operasyonlarını yürütmek,
 • BT güvenlik altyapısını izlemek, ortaya çıkabilecek sorunları incelemek, ilgili logları analiz etmek ve sorunların çözümünü sağlamak,
 • BT güvenlik ihlal ve olayları ile ilgili detaylı analiz çalışmalarını yürütmek,
 • Gerekli hallerde 7/24 destek vermek,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • BT güvenliği konusundaki politikaları uygulamak ve izlemek,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • Görev alanında gerekli raporlamaları yapmak,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
  Bilgi Güvenliği
   
 • Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerini hazırlamak ve güncellemek,
 • Bilgi güvenliği uyum çalışmalarını yönetmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalık çalışmalarını yönetmek, T güvenlik altyapısını yönetmek ve BT güvenlik sistemlerinin günlük operasyonlarını yürütmek,
 • BT risk yönetimi faaliyetlerinde bulunmak,
 • Denetim, sızma testi ve zafiyet tarama çalışmalarının yönetimini ve bulgu takibini yapmak,
 • BT güvenlik ihlal ve olayları ile ilgili detaylı analiz çalışmaları yaparak ilgili kademelere gerekli raporlamaları yapmak,
 • İlgili projelerde teknolojik danışmanlık ve destek vermek,
 • Kurum bünyesinde devreye alınacak BT projelerinin BT sistem yönetimi mimarisi açısından değerlendirilmesinde ve uygulanmasında görev almak,
 • BT sistem yönetimi ile ilgili problem yönetimi, değişiklik yönetimi, olay yönetimi süreçlerinde görev almak
   
  Uygulama İşletim
   
 • Uygulamaları yönetmek ve/veya uygulamaları yöneten otomasyonları işletmek,
 • Uygulamaların yeni sürümlerin kurulumunu ve testini planlamak, gerçekleştirmek ve test sonuçlarını raporlamak,
 • Operasyon sürecinde vakaların çözümünü gerçekleştirmek ve bütün ayrıntıları vaka yönetimi sistemine girmek,
 • Çözülemeyen sorunları (Incident) bir üst seviye (L3-Uygulama Geliştirme) bölümlerine, sorunun aciliyet durumuna göre tanımlanmış süreleri aşmayacak ivedilikle bildirmek,
 • Operasyonu işletmek için gerekli olan tüm süreçleri dokümante etmek, operasyonu geliştirmek için gerekli bilgi bankasını oluşturmak,
 • Uygulamaların en az insan ihtiyacı ile işletilmesi için gerekli otomasyonu kurmak, izleme (monitoring) sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesine destek vermek, gerekli alarmların üretilebilmesi için ‘Script’ veya küçük çaplı yazılımları yazmak,
 • Operasyona devredilecek uygulamaların OAT’lerini (operasyon kabul testleri) tasarlamak ve gerçekleştirmek,
 • Kurum tarafından belirlenecek vardiya düzeninde çalışmak; gerekli hallerde 7/24 telefon ile destek vermek
   
  Uygulama İşletim VYK Destek
 • Yerli ve Yabancı paydaşlarla uygulamaların devreye alınması, sürdürülmesi, sorunlarda destek olunması konularında yardım masası hizmeti vermek,
 • Çözülemeyen sorunları (Incident) bir üst seviye (L2-Uygulama Yönetim) bölümlerine, sorunun aciliyet durumuna göre tanımlanmış süreleri aşmayacak şekilde bildirmek,
 • Operasyonu işletmek için gerekli olan tüm süreçleri dokümante etmek, güncelliğini sağlamak, operasyonu geliştirmek için gerekli bilgi bankasını oluşturmak,
 • Gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek vardiya düzeninde çalışmak; gerekli hallerde 7/24 telefon ile destek vermek,
 • İzleme araçları ile uygulamaları izlemek, sorun durumunda gerekli eskalasyonları yapmak,
 • İş süreçlerini Yardım Masası uygulamasını kullanarak takip etmek,
 • İş ile ilgili istenilen raporları üretmek ve yayınlamak,
 • Gerektiğinde Yardım Masası uygulamasının geliştirilmesine katkıda bulunmak

          BT Yardım Masası

 • Borsa İstanbul BT Yardım Masası kapsamında 2. seviye olarak destek sağlanması,
 • Borsa İstanbul bünyesindeki son kullanıcı sistemlerinin (bilgisayar, yazıcı, işletim sistemi, ofis uygulamaları vb.) kurulum ve desteğinin sağlanması, 
 • Son kullanıcı bilişim altyapısına hizmet eden günlük operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Son kullanıcı sistemlerine yönelik projelere destek olunması,
 • Sistemlerin daha otomatize çalışması veya gerekli alarmların üretilebilmesi için scriptlerin veya küçük çaplı yazılımların yazılması,
 • Operasyonu işletmek için gerekli süreçlerin dökümante edilmesi,
 • Operasyonu geliştirmek için gerekli bilgi bankasının oluşturulması,
 • Operasyon ile ilgili olayların çözümünün gerçekleştirilmesi ve bütün ayrıntısı ile olay yönetimi sistemine girilmesi,
 • Çözülemeyen sorunların (Incident) bir üst seviye bildirilmesi,
 • Belirlenen kişilere bildirim ve/veya rapor yayınlanması,
 • Düzenli raporlama yapılması, 

         Uygulama İşletim –İzleme ve İşletim Takımı

 • Alt yapıya hizmet eden bilişim sistemlerinin günlük operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Uygulamaları yöneten otomasyonları işletmek,
 • Alt yapı ve Uygulamaların izlenmesi, oluşan hataları ilgili birimlere iletmek,
 • Acil durumlarda ilgili prosedürleri yerine getirip, aksiyon planına uymak,
 • Kurum tarafından belirlenecek vardiya düzeninde çalışmak,
 • Gerektiği durumlarda raporlama yapmak,

 
 
Son Başvuru Tarihi: 11/09/2017

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin dört yıllık Bilgisayar, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Matematik, Endüstri, Haberleşme, Bilişim ve Yazılım Mühendislikleri bölümlerinden mezun olmak,
 • Yabancı paydaşlarla iletişim kurabilecek ve literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • 1983 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Seyahat engeli olmamak,
 • İnternet sitemizde yer alan detaylı ilan metnindeki diğer koşulları sağlamak
Yayın tarihi