Arıtma Sorumlusu

İŞ TANIMI

 • Kot yıkama fabrikasının Atıksu Arıtma Tesisi’nde giriş/çıkış atık sularının düzenli analiz edilmesi, raporlanması, bakım ve onarımının yapılması
 • Tesisle ilgili problem ve aksaklıkların üst amire bildirilmesi, arıza süreçlerin takip edilmesi,
 • Tüm cihaz, alet, ekipman kalibrasyonlarının yapılması, temizlik-bakım yapılması,
 • Elde edilen sonuçlara göre kimyasal dozajlarının ayarlanması,
 • Arıtma tesisinden deşarj edilen suyun mevzuata göre uygun değerlerde olmasının sağlanması,
 • Arızaların önlenmesi, giderilmesi ve periyodik bakımlarının yapılması,

GENEL NİTELİKLER

 • Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmış olan,
 • Atıksu arıtma tesisleri işletim esaslarında genel kavramlar, ilgili mevzuatlara hâkim,
 • Atıksu arıtma tesisleri işletiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgisi olan tercihen konuyla ilgili eğitimleri almış,
 • Atıksu arıtımda karşılaşılan sorunları çözebilecek donanıma sahip,
 • İş güvenliği koşullarına önem vererek, kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya uyumlu, ekip çalışmasına yatkın,
 • Planlama, takip ve raporlama yeteneğine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri gelişmiş,
 • İş takibi ve yönetimi konusunda düzenli, dikkatli ve dinamik,
 • Aktif olarak araç kullanabilen,
 • Askerlik görevini tamamlamış,  
Yayın tarihi