AR-GE Uzmanı

İŞ TANIMI

 • Şirketin bünyesinde gerçekleştirilen su bazlı dispersiyon sistemleri, polimer esaslı kaplama ve üretim sürecinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarının bilimsel değerler ve genel kabul görmüş işletmecilik prensipleri ışığında yapılması,
 • Üretim süreçleri ve ürün geliştirme kapsamında destek verici gerekli analiz ve ölçümlerin yapılması, kullanılacak yöntem ve sentez metodlarının belirlenmesi konusunda araştırmalar yapılması,
 • Uygulanan üretim süreçlerinin verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla geliştirilmesine destek vermek, kullanılacak kimyasallarla ilgili öneriler geliştirerek uygulayıcılara iletmek
 • Yeni bir ürün geliştirme kapsamında laboratuar çalışmalarında sentez, karakterizasyon, test ve analiz gibi faaliyetlerde bulunmak ve üretim bilgi paketlerini oluşturmak,
 • Konusu ile ilgili literatürü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, şirketçe geliştirilen stratejiler doğrultusunda, proses/ürün iyileştirme/geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak proje önerilerinde bulunmak, bu çalışmalara yönelik bilimsel çalışmalarda bulunmak,
 • Laboratuar düzeninin geliştirilmesini ve sürekli çalışır durumda kalmasını sağlamak,
 • Sektördeki gelişmeleri izlemek, bu konuda öneriler geliştirmek ve üst yönetime sunmak,
 • Ulusal/uluslararası projeleri incelemek, projelerin yazılmasında ve yürütülmesinde ekip çalışmasına dahil olmak.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin 4 yıllık KİMYA BÖLÜMLERİNDEN mezun , Yüksek Lisans Mezunu olması tercih sebebi olacaktır.
 • Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi olan,
 • Makale ve patent araştırması yapabilecek,
 • Literatür taraması yapabilecek,
 • TÜBİTAK ve TEYDEB proje çalışmalarında görev yapabilecek,
 • Planlama, takip, kontrol ve raporlama yeteneğine sahip,
 • İstanbul’da ikamet eden/edebilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş (İşe alım ön koşuludur. Tecilli başvurular dikkate alınmayacaktır)
Yayın tarihi