Adecco – Grafik Tasarım Öğretmeni

İş Açıklaması

Adecco Grup, merkezi İsviçre’de, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 33.000 çalışanı, 5.500 şubesiyle her gün 750.000’in üzerinde kişiye iş imkanı sağlayarak 100.000’in üzerinde firma ile buluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam çözümleri konusunda dünya lideri olan Adecco, global bakış açısı ile lokal ihtiyaçların çözümlenmesinde geniş bilgi birikimini müşterileriyle paylaşmaktadır. Adecco Group bir Fortune 500 firması olup, SIX Swiss Exchange borsanına kotedir.

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu için ' GRAFİK TASARIM ÖĞRETMENİ ' aramaktayız

Hesap Verebilirlik

 • ABB/NGOs Standart Çalışma Usulleri, ilgili ABB/NGOs standartları ve politikaları doğrultusunda uygulanmaktadır. Geçici Koruma kapsamındaki Suriyelilere ve Uluslararası Koruma başvuru ve statü sahiplerine ilişkin tüm süreç ve işlemler şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütülecektir.

Sorumluluk

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. yabancı uyrukluların öğretmenlerin görevlendirilmesinde Türkiye'de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır.
 • 18 yaşından küçük olmamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakcılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve öğretici görev yapabilir.
 • Mülakatlara veya diğer ilgili bağlama ilişkin raporlar hazırlamak,
 • Gerektiğinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ASGARİ DÜZEYDE GEREKEN NİTELİKLER, PROFESYONEL DENEYİM VE GEREKEN YETKİNLİKLER

 • Türkçe, İngilizce tercihen Arapça dillerinde akıcı şekilde konuşma becerisine sahip olmak,
 • Özellikle veri girişi ve veri yönetimi alanlarında olmak üzere temel bilgisayar becerilerine sahip olmak,
 • İnsanlar arası güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak,
 • Yurt içindeki yükseköğretim programlarından veya Yüksek Öğretim kurulunca denkliği kabul edilmek kaydiyla yurtdişindaki yüksek öğretim kurumlarinin ilgili alanlarindan sirasiyla yüksek lisans ve lisans mezunu olmak tercih sebebidir,
 • Adobe Creative Cloud, Coreldraw Graphics Suite 2017, yazılım programlarını kullanıyor olmak
 • Özellikle veri girişi ve veri yönetimi alanlarında olmak üzere iyi bilgisayar becerileri,
 • Uluslararası korumanın temel ilkeleri alanında eğitim,
 • İnsani kuruluşlarda, ulusal/uluslararası STK’larda, devlet kurumlarında ve BM kuruluşlarında iş deneyimi,
 • Kadın adayların başvuruları teşvik edilmektedir. ,
 • Sektörde en az 2 yıl uygulamalı deneyim sahibi olmak.

“Adecco, İşkur'un denetiminde 24.12.2016 tarihli 442 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.”

 • İlan Tarihi: 07-01-2019
 • İstihdam Türü: Dönemsel, Proje Bazlı, Tam Zamanlı
 • Eleman Sayısı: Belirtilmemiş
 • Pozisyon: Grafik Tasarım Eğitmeni
 • Referans No: GRFKANK0119
 • Firma Adı: Adecco İş İlanları
 • Anahtar Kelimeler: Adecco, Adecco İş İlanları, Grafik Tasarım Öğretmeni, Grafik Tasarım Öğretmeni İş İlanları,
Yayın tarihi