Özlük ve Ücret Yönetimi Sorumlusu

İŞ TANIMI

Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda Bordro ve Özlük İşleri süreçlerinin kurgulanmasını ve yönetilmesini sağlayabilecek,

 • Personelin puantaj kontrolü ve maaş ödemelerinin yapılması,
 • Personelin devam kontrolünün takibi
 • E-Bildirge ve  işe giriş-çıkış,işlemlerine hakim,
 • Bordro ve Sgk ile ilgili Muhasebesel bilgi sahibi,
 • Ücretlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Personelin iş sözleşmeleri ve yönetmelik, talimat ve prosedürlere uyumunun kontrolü ve takibinin sağlanması,
 • Bordro tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ücret, yan haklar ve sosyal haklar ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi,
 • Personel işe giriş-işten çıkış süreçlerinin kanuna uygun ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanması,
 • Yıllık izin planlarının oluşturulması ve izinlerin takip edilmesi,
 • Personel özlük işleri kapsamındaki yasal süreçlerin yürütülmesi.

konularında deneyimli ÖZLÜK ve ÜCRET YÖNETİMİ SORUMLUSU aramaktayız..

GENEL NİTELİKLER

Sağlık Sektöründe Öncü Hastanemizde görevlendirilmek üzere;

 •  Üniversitelerin lisans / Yüksek Lisans düzeyinde  Çalışma Ekonomisi ve  Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları, İşletme, İktisat bölümlerinden mezun,
 • Hastanelerde Personel Özlük işleri ve Bordrolama uygulamalarında en az 5 yıl deneyimli 
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarına hakim
 • Teşvik ve güncel mevzuata hakim,
 • MS Office programlarını bilen
 • LogoTıger programını iyi derecede bilen,
 • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
 • İletişimi ve insan ilişkileri kuvvetli,
 • Analitik yönü gelişmiş ve çözüm odaklı,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
Yayın tarihi