Ön Muhasebe ve İdari İşler Elemanı

İŞ TANIMI

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız işbirliği kapsamında bir yıl boyunca (Ocak – Aralık 2018) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz. 

Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD, 1979 yılında kurulmuştur. Üyeleri Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerdir. Türkiye bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan TÜBİSAD, 200’den fazla üyesi ile, Türkiye’de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir. TÜBİSAD üyelerinin gelişmesi için uygun bir ticari ortam yaratmak  ve hükümet ile iş dünyası arasında sağlıklı bağlantılar kurmak için üyelerinin ortak sesini temsil eder.

TÜBİSAD Üyeleri olan Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya şirketleri Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol üstlenmiş durumdadır. 200’den fazla TÜBİSAD üyesiyle başlatmış olduğu insiyatifle, e-dönüşüm farkındalığının yeniden canlandırılması, bilişim sektörünün ülkemiz için stratejik olarak desteklenen sektörler arasına girmesi, eğitim programlarında bilişimin yerinin artırılması, üniversite&sektör ortak çalışmalarının artırılması, üyelerinin gelişmesi için uygun bir ticari ortam yaratılması ve hükümet ile iş dünyası arasında bağlantıların sağlıklı sürdürülmesini hedeflemektedir.

TÜBİSAD, ülkemizin büyümesinde, istihdamın artırılmasında, dünya pazarlarında rekabet gücümüzün yükseltilmesinde ve 2023 yılında Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasında yer almasında, stratejik öneme sahip bilişim sektörüne  yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.  

TÜBİSAD’ın hedefi, katma değerli hizmetler olarak nitelendirdiğimiz bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların sağlıklı büyümelerini sağlamak uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini artırmak ve sektörün yurtdışına açılmasını sağlayacak doğru işbirlikleri geliştirmelerine aracı olmaktır.  

İş Tanımı:

• Mali ve idari işler kapsamında muhasebe, finans, raporlama süreçlerinde aktif rol alınması 
• Muhasebe/Mali İşler süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi 
• Derneğin resmi ve gayri resmi belgelerinin, tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi, resmi defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi 
• Muhasebe/Mali İşler süreçlerine ait raporlamaların gerçekleştirilmesi 
• Maliyet hesaplarının yapılmasına destek verilmesi,
• Tüm vergi, beyanname ve yasal bildirimlerin süresinde ve doğru yapılmasını sağlanması,  kontrol edilmesi 
• Resmi kurumlarca gerektiğinde istenen çalışmaların hazırlanması 
• Satışların faturalandırılması alış ve gider fatura ve belgelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması
• Cari hesapların kontrolünün yapılması 
• Dernek mali müşaviri ile sürekli irtibat halinde olarak mevzuata uygun hareket edilmesinin sağlanması 
• Üyelik işlemlerine destek olunması, üye aidat süreçlerinin takibinin yapılması
• Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi ve ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi
• Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, muhasebe kayıtlarının dosyalanması 
• Bağış makbuzlarının hazırlanması ve muhasebe sistemine aktarılması 
• Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi 
• Ödemelerin, banka hesaplarının sistemli bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi, resmi daireler, idari işlemler ve alış faturalarının işlenmesi ve takibi.

GENEL NİTELİKLER

Başvuru için gerekli kriterler: 

• Ekim 2017 itibariyle 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış 
• Daha önce tam zamanlı çalışmamış
• Üniversiteden 2016 Haziran ve sonrasında mezun olmuş
• Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sisteme göre en az 65
• 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı TÜBİSAD’ da çalışmaya taahhüt etmesi
• Aşağıdaki üniversitelerden birinden mezun olmuş olması gerekmektedir.

 

Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu: 
• Üniversitelerin tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
• Tercihen daha önce firmaların muhasebe bölümünde staj yapmış
• Kariyerine muhasebe/mali işler alanında devam etmek isteyen
• MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
• Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
• Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen 
• Dosyalama, raporlama yeteneği güçlü
• Sonuç odaklı ve takipçi olan
• Ekip çalışmasına yatkın 
• Analitik düşünebilen
• Dinamik, titiz, disiplinli ve dikkatli çalışabilen

adayların başvurularını bekliyoruz.

Yayın tarihi